Praktijkopleiden.nl

De website Praktijkopleiden.nl is gestopt met haar activiteiten

De afgelopen maanden heeft een transitie plaatsgevonden binnen Calibris en Calibris Contract. Beide organisaties hebben de afgelopen jaren betrokkenheid gehad bij de website. Deze transitie heeft tot gevolg dat de werkzaamheden voor de website Praktijkopleiden.nl niet worden voortgezet.

Wij danken u, als bezoeker van de website, voor uw belangstelling en interesse.